[rev_slider alias="slider2"]
Menu

Ouderscommissie

Een kop koffie en een goed gesprek …
Dat zou je haast denken als je voor het eerst binnen stapt bij een vergadering van de oudercommissie van Kinderopvang de Bonte Vlinder. De koffie en thee staan al klaar, er is meestal wel iets lekkers, maar niets is minder waar! De oudercommissie is een belangrijk onderdeel van Kinderopvang Nissewaard, niet alleen voor ouders maar ook voor de directie van de organisatie.

Doel en werkzaamheden

De oudercommissie praat en denkt mee over zaken als veiligheid, hygiëne en pedagogisch beleid. Samen stellen we de reglementen op voor de oudercommissie en bespreken de GHOR rapportage. Voedingsaangelegenheden en prijswijzigingen worden eveneens besproken in de ouderraad.

Het doel van de oudercommissie is kortom: de belangen van de kinderen en de ouders van Kinderopvang Nissewaard zo goed mogelijk behartigen en adviseren ten aanzien van het kwaliteitsbeleid.

Samenstelling

De oudercommissie bestaat uit ouders en/of verzorgers van de kinderen die gebruik maken van de BSO of dagopvang. Er zijn vaders en moeders met diverse achtergronden en juist dat maakt de oudercommissie zo waardevol. Iedereen neemt andere denkbeelden en ideeën met zich mee. De directie heeft hierdoor een groep mensen waaraan de nieuwe plannen kan toetsen.

De samenstelling van de oudercommissie is pas echt optimaal als er vanuit elke vestiging minimaal één ouder, maar liever twee tot drie, zitting nemen in de raad. We zijn een aanspreekpunt voor de ouders en kunnen overleg voeren over dagelijkse zaken met de directie. Die spreekbuisfunctie is niet mogelijk als er geen ouders van alle vestigingen aanwezig zijn.

Om knelpunten van locaties te bespreken is er een vertegenwoordiging nodig! De ouders van de ene locatie kunnen geen beslissing nemen over de andere locatie. Belangrijke zaken blijven op deze manier liggen.

Wij vragen dan ook met klem om eens na te denken over deelname voor uw vestiging in de oudercommissie. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen en u kunt altijd één van onze oudercommissieleden benaderen voor meer uitleg.

We vergaderen zo’n zes keer per jaar op diverse locaties van Kinderopvang Nissewaard. Zo zie je ook eens een andere locatie van binnen … wij zijn benieuwd naar de vestiging waar u gebruik van maakt!

Contact

U kunt contact opnemen met onze op OC op oc-debontevlinder@hotmail.com.