[rev_slider alias="slider2"]

Risico Inventarisatie

Hygiëne en gezondheid
Hygiëne speelt op de locaties van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf een belangrijke rol. Wij zijn constant bezig de hygiëne op het hoogste niveau te houden. Door nalatigheid van voorschriften met betrekking tot hygiëne, bestaat immers de kans dat op de BSO of het dagverblijf onnodig levensvoorwaarden gecreëerd worden voor bacteriën en virussen. Wij kunnen niet uitsluiten dat een kind geen enkele bacterie of virus via het de BSO of dagverblijf oploopt, maar wij kunnen wel veel onnodige overdrachten voorkomen. Door goed te letten op de algehele hygiëne kan worden voorkomen dat veel ziektekiemen de kans krijgen voort te bestaan.

BSO

Op elke locatie van de BSO wordt elke dag de vloer gestofzuigd en wekelijks worden gladde oppervlakten afgenomen met water en een schoonmaakmiddel. Aan de hand van een schoonmaakprotocol worden diverse onderdelen van de schoonmaak dagelijks, wekelijks en maandelijks schoongemaakt en onderhouden.

KDV

Het kinderdagverblijf wordt iedere dag schoongemaakt en gedweild. De kinderen kruipen en spelen voor het grootste gedeelte van de dag op de vloer. Het is dan ook belangrijk dat de vloer schoon is.

Na elke verschoning van de kinderen wassen de leidsters hun handen. Kinderen die zelf naar het toilet gaan, wassen hun handen zelf. Ook na het buiten spelen worden de handen gewassen. Tijdens de bereiding van het eten worden altijd eerst de handen gewassen. Voor en na het fruithapje en/of de broodmaaltijd worden alle handjes en gezichtjes van de kinderen gewassen met een eigen washandje.

Actielijst gezondheid

Op basis van de Wet Kinderopvang is iedere BSO-locatie en  dagverblijf verplicht een ‘risico inventarisatie gezondheid’ bij te houden. Kinderopvang Nissewaard heeft hiervoor een inventarisatiemodel ontwikkeld dat per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van medewerkers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een fopspeen door een ander kind, het werken met een vaatdoek of het meegebrachte speelgoed van thuis. De gevolgen die besmetting met zich mee kan brengen zijn altijd vervelend en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk.

Naast de controle op overdracht van ziektekiemen houdt hygiëne veel meer in. In de risico inventarisatie gezondheid besteden wij ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimtes. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen zijn aspecten die nauwlettend in de gaten worden gehouden.  Op elke locatie wordt elke eerste week van de even maand de actielijst ingevuld en besproken met het team.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor de ouder een vanzelfsprekend gegeven. Veiligheid is voor ons geen vanzelfsprekend gegeven maar een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Door Kinderopvang Nissewaard wordt veiligheid op verschillende manieren bekeken en opgesplitst in twee vormen.

De eerste vorm van veiligheid is goed controleerbaar omdat het hier gaat om feitelijkheden. Is de inventaris in goede staat van onderhoud, werkt de brand meldinstallatie, is het speelgoed niet kapot en ga zo maar verder.

Een veel moeilijker te controleren vorm van veiligheid ligt hem in de gedraging van personen. De meeste ongelukken zijn te wijten aan gedragingen van personen waarbij de regel die veiligheid moet waarborgen niet wordt nageleefd. Om juist deze vorm van veiligheid optimaal te waarborgen moet er sprake zijn van een dynamisch proces waarbij medewerkers iedere keer stil moeten staan bij de gevolgen die hun handelen kan veroorzaken indien niet wordt gewerkt conform de regels. Denkt u hier bijvoorbeeld aan kokend water, dichtvallende deuren, elektriciteit en dergelijke.

Op basis van de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een risico inventarisatie veiligheid bij te houden. Kinderopvang Nissewaard heeft hiertoe een inventarisatiemodel ontwikkeld die per locatie  per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren van nalatigheid benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen, de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval en wie verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen. Op elke locatie wordt elke eerste week van de even maand de actielijst ingevuld en besproken met het team.

Voor het registreren en bespreken van eventuele ongevallen, wordt gebruik gemaakt van een ongevallen registratieformulier. Hierin wordt genoteerd wie, wanneer en waardoor er een ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Meestal gaat het hier om kleine ongevallen. Toch is het leerzaam om van de registratie te leren en eventuele maatregelen te nemen om toekomstige ongevallen te voorkomen.

Fouten in gedragingen van medewerkers kunnen moeilijk worden uitgesloten. Maar juist door deze methode van de confrontatie van eigen gedraging worden de medewerkers constant met de regels geconfronteerd.

Beleidsplan Veiligheid en gezondheid 2019