[rev_slider alias="slider2"]

Inschrijven

Inschrijven BSO en KDV

U kunt uw kind door middel van het (digitaal) inschrijfformulier aanmelden voor de dagopvang, peuterschool of buitenschoolse opvang. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke opvangsoort u wenst, op welke dagen en welke locatie. Heeft u een papieren inschrijfformulier, dan kunt u het formulier opsturen naar Jolanda Rook van de kindplaatsing.

Kinderopvang de Bonte Vlinder
t.a.v. Jolanda Rook
Harregatplein 3d
3214 VP Zuidland

U mag het formulier ook digitaal versturen naar Jolanda Rook op kindplaatsing@kinderopvangdebontevlinder.nl

Op het moment dat het inschrijfformulier bij ons is aangekomen ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Ongeveer zes weken voor aanvang van de opvang neemt een collega van de locatie contact met u op om een intakegesprek met u te plannen. In het intakegesprek wordt de opvang met u doorgenomen. De contracten worden bij ons per e-mail gestuurd en kunnen door middel van digitale ondertekening ondertekend worden.

Tevens verwijzen wij u naar ons Huishoudelijk reglement waarin alle rechten en plichten van uw en onze kant in zijn opgenomen.

* Op officiële feestdagen zijn onze locaties gesloten; Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Volgens het CAO Kinderopvang valt Bevrijdingsdag eenmaal per vijf jaar ook onder de officiële feestdagen. Dan zullen ook de locaties gesloten zijn.

Wilt u meer informatie over het aanmelden van uw kind, dan kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00-17.00 en vrijdag tussen 09.00 en 14.30 contact opnemen met Jolanda Rook op telefoonnummer 0181-459252 of via kindplaatsing@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Formulieren 

Facturering

Onze facturen worden uitsluitend per e-mail aan u verzonden. 

Wachtlijst

Voor sommige locaties en dagen kunt u te maken krijgen met een wachtlijst. U wordt hiervan op de hoogte gebracht als het inschrijfformulier bij ons binnen is. De procedure van de wachtlijst is dat er op volgorde van aanmelden kinderen geplaatst worden. Voor broertjes en zusjes van kinderen die al op de opvang zitten, geldt een uitzondering. Zij worden, mits het kindaantal het toelaat, zo snel mogelijk op de opvang geplaatst.

Inschrijven TSO

U kunt uw kind door middel van het (digitaal) inschrijfformulier aanmelden voor de tussenschoolse opvang. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke opvangsoort u wenst, op welke dagen en welke locatie. Daarna kunt u het formulier opsturen naar Marloes Noordsij, algemeen TSO-coördinator.

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse
t.a.v. Marloes Noordsij
Harregatplein 3d
3214 VP Zuidland

U mag het formulier ook digitaal versturen naar tso@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Op het moment dat het inschrijfformulier bij ons is aangekomen ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging per e-mail. Het contract wordt opgemaakt en het plaatsingsovereenkomst wordt in tweevoud naar u toegestuurd. 

Tevens verwijzen wij u naar ons huishoudelijk reglement waarin alle rechten en plichten van uw en onze kant in zijn opgenomen.

Wilt u meer informatie over het aanmelden van uw kind, dan kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 17.00 contact opnemen op telefoonnummer 0181-459252 of via tso@kinderopvangdebontevlinder.nl