Beleid

Kinderopvang de Bonte Vlinder heeft een algemeen pedagogisch beleid wat tweemaal per jaar in een teamvergadering door de directie en door medewerkers doorgenomen wordt en eventueel aangevuld of gewijzigd.

Elke locatie heeft een eigen groepswerkplan gebaseerd op de ruimten die zij gebruiken, de groepsgrootte en groepssamenstelling en leefregels die zij hanteren. Voor het lezen van deze groepswerkplannen verwijzen wij u naar de bewuste locatie.