[rev_slider alias="slider2"]
Menu

Nieuws

18-06-2020. Creditfactuur Covid-19 periode 

U heeft deze week de creditfactuur van de periode 01 juni t/m 07 juni 2020 ontvangen.

Inmiddels is er meer informatie beschikbaar over de compensatie vanuit de overheid. Voor de laatste ontwikkelingen verzoeken wij u te klikken op deze link: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/vergoeding-kinderopvang-in-het-kort

 

17-06-2020. Versoepeling van RIVM maatregelen

In de afgelopen maanden hebben wij ons aan alle maatregelen van het RIVM gehouden. Gisteren is bekend geworden dat het RIVM de richtlijnen voor de opvang van kinderen tot 6 jaar versoepeld heeft. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school mogen. De maatregel om kinderen met een snotneus of loopneus op te halen is komen te vervallen.

Wel blijven alle andere maatregelen nog steeds van kracht:
• Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: Neusverkoudheid met koorts, loopneus met koorts, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden Celsius), plotseling verlies van reuk of smaak
• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
• Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang .
• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Onze locaties zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de nieuwe regels.
Wij danken u voor uw begrip in de afgelopen maanden.

 

04-06-2020. Scholen gaan vanaf 8 juni 2020 weer volledig open

Vanuit de overheid is bekend geworden dat de scholen vanaf 8 juni weer volledig open gaan. Scholen zijn vrij om de eindtijden aan te passen naar de mogelijkheden en maatregelen die gehanteerd moeten worden. Hier hebben wij geen invloed op, wij volgen hierin het onderwijs.

Wij hebben begrepen dat uw school een afwijkende eindtijd heeft ten opzichte van de reguliere schooltijd. In de afgelopen maanden hebben wij kosteloos de extra tijd opgevangen. Vanaf 8 juni kunnen wij niet meer kosteloos extra opvang aanbieden en kunt u extra opvang aanvragen vanaf de eindtijd van school tot de begintijd van uw contract.

Omdat wij rekening moeten houden met onze kindbezetting en personeelsrooster willen wij graag voor vrijdag 5 juni 12.00 weten of:
• U gebruik gaat maken van de BSO, zowel voorschoolse opvang als naschoolse opvang, op uw contractdagen.
• Weet u niet zeker of u de opvang gaat afnemen, dan willen wij u adviseren om wel de opvang aan te vragen. Dan kunnen wij hier wel rekening mee houden met onze personeelsbezetting.
U kunt dit per e-mail aan ons laten weten. Graag vragen wij u om duidelijk door te geven welke opvang u nodig heeft (voorschoolse opvang of naschoolse opvang), de naam van uw kind(eren) en BSO-locatie en of u gebruik wilt maken van uw studiedagenpakket. Heeft u geen studiedagenpakket, dan gaat u door middel van het aanvragen van de extra opvang akkoord met facturering van de opvang van einde schooltijd tot begintijd contract. Gaat u nog geen gebruik maken van de BSO, dan willen wij dat ook graag van u vernemen.

De extra afname zal tegen het uurtarief van uw contract worden gefactureerd. De extra uren van juni worden achteraf in rekening gebracht en de extra uren van juli worden meegenomen in de reguliere facturatie en zal tegelijkertijd met de maand juli gefactureerd worden.

Mocht u problemen ondervinden met de extra opvang, dan verwijzen wij u naar de directie van school.

 

26-05-2020. Nog 1 week extra gehalveerde dagen naar school

Zoals u uit de persconferentie heeft vernomen, wil de overheid de scholen vanaf 8 juni weer volledig heropenen. Dat betekend dat er nog één week op de scholen een afwijkend lesrooster doorgevoerd zal worden.

Wij hebben van veel ouders al de opvang tot en met 29 mei ontvangen, maar nog niet de opvang van 2 juni t/m 5 juni (1 juni is Tweede Pinksterdag en dan is onze opvang gesloten). Wij hebben dit wel nodig om een kindbezetting en personeelsrooster voor volgende week te maken.

Wilt u daarom aan ons doorgeven:
• Op welke dagen uw kind(eren) naar school gaan.
• Welke dagen u BSO nodig heeft (graag gespecificeerd in voorschoolse opvang en naschoolse opvang)
• Of u nog noodopvang nodig heeft voor volgende week (graag ook specificeren in voorschoolse opvang en naschoolse opvang)
Maakt u nog geen gebruik van de BSO, dan willen wij dat ook weten. Dan kunnen wij hier rekening mee houden in de planning.

 

15-05-2020. Creditfactuur Covid-19 periode 

U heeft deze week de creditfactuur van de periode 01 mei t/m 31 mei 2020 ontvangen.

 

14-05-2020. Creditfactuur Covid-19 periode 

U heeft deze week de creditfactuur van de periode 01 april t/m 30 april 2020 ontvangen.

 

08-05-2020. Protocol opening BSO en KDV

Hierbij ontvangt u het protocol voor de BSO en KDV locaties.

Een paar punten lichten we eruit:
• Wij blijven rekening houden met de RIVM-richtlichtlijnen.
• Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u bij brengen en halen bij het raam van de BSO gaan staan en indien nodig kloppen op het raam, waarna een pedagogisch medewerker uw kind(eren) ophaalt of brengt bij de ingang van de BSO. Bij Tweespan de hoofdingang.
• Ouder(s)/verzorger(s) mogen niet de school of BSO binnen.

Wij willen u vragen het protocol goed door te nemen om niet voor verrassingen te staan. Heeft u nog vragen dan kunt u deze vragen aan ons op kantoor of op de locatie.

Neemt u de komende tijd nog geen opvang af dan is deze mail ter informatie.

Bijlagen: Corona protocol na 11 mei – ouders PeuterschoolAanwas, Corona protocol na 11 mei – ouders KDV Rozenburg, Corona Protocol Kinderopvang vanaf 11 mei ouders Tweespan/Markenburg/’tWant, Corona protocol Kinderopvang vanaf 11 mei ouders Vlasbloem, Corona Protocol Kinderopvang na 11 mei oudersBSORozenburg, Corona Protocol Kinderopvang vanaf 11 mei ouders Aanwas

 

01-05-2020. Kinderopvang weer open vanaf 11 mei 2020

De kinderopvang mag vanaf 11 mei weer open. De buitenschoolse opvang (BSO) vult de dag voor en na schooltijd aan. Dit betekent dat kinderen (als er een contract is met de BSO) alleen op de dagen dat zij naar school gaan naar de BSO mogen. Dit kunnen andere dagen zijn dan in het contract afgesproken (omdat de schooldagen nu anders zijn), maar het aantal dagen BSO kan nooit meer worden dan het aantal contractdagen.

Na het ontvangen van de schooldagen van uw kind(eren) gaan wij de BSO inplannen op dezelfde dagen dat uw kind(eren) naar school mogen en u BSO wenst af te nemen.

Wij blijven wel rekening houden met alle regels van het RIVM: bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang. Wij sturen u later ons breng- en haalprotocol voor de BSO die gelijk zal zijn aan het breng- en haalprotocol van de school.

De BSO zal vanaf 11 mei weer op de normale BSO locaties plaatsvinden. De BSO zal voor- en na de schooltijd worden aangeboden. Als uw kind(eren) vanaf 11 mei om 13.00 uur uit zijn en lunchen bij de BSO, willen wij u vragen om zelf de lunch te verzorgen en deze mee te geven aan uw kind(eren). Wij bieden in tegenstelling tot normale schooldagen geen TSO inclusief de maaltijd. De scholen hanteren in deze periode andere schooltijden, als deze tijden afwijken van de contractueel vast gelegde tijden, worden deze uren niet aan u doorberekend.

De ondersteuning vanuit de Rijksoverheid voor de eigen bijdrage tot het maximaal kinderopvang uurtarief 2020 blijft ook na 11 mei van kracht voor alle opvangsoorten. De regeling zal pas stoppen als alle opvang weer volgens contract afspraken kan worden afgenomen, dit geldt vanaf 11 mei nog niet voor de BSO. De eigen bijdrage tot het maximaal kinderopvang uurtarief wordt rond juni/juli overgemaakt door de Rijksoverheid en de eigen bijdrage boven het maximaal kinderopvang uurtarief wordt vergoed tot 11 mei 2020 door onze organisatie. Het maximaal kinderopvang uurtarief voor BSO is € 7,02 en ons tarief is

€ 7,39 voor vaste opvang en € 8,00 voor flexibele opvang. Het verschil in uurtarief wordt tegen het aantal uren van uw contract door ons aan u terugbetaald. U ontvangt per periode een creditfactuur, van 16 maart tot en met 31 maart, van 1 april tot en met 30 april en van

1 mei tot 11 mei. De creditfacturen van maart en april worden in week 20 aan u terugbetaald, mits de factuur van maart en april zijn voldaan. De creditfactuur van mei wordt pas overgemaakt als de maand mei in juni.

De noodopvang blijft na 11 mei doorlopen voor ouders werkzaam in de cruciale of vitale sector. Heeft u noodopvang nodig dan kunt u dit aanvragen via de school van uw kind(eren) voor schooltijd en bij de BSO via kindplaatsing@kinderopvangdebontevlinder.nl voor de voor- en naschoolse opvang. De noodopvang loopt tot nadere informatie van het Kabinet door tot en met 19 mei.

 

30-04-2020. Heropening scholen vanaf 11 mei 2020

Wellicht bent u door school op de hoogte gebracht over de dagen dat uw kind(eren) vanaf 11 mei naar school mogen.

Zoals wij eerder hebben aangegeven mogen wij alleen BSO bieden op de dagen dat uw kind(eren) naar school gaan. Wij hebben uw goedkeuring gevraagd om gegevens door te geven aan de school om te proberen de opvang en schooldagen gelijk te laten lopen. Het is niet altijd mogelijk voor scholen om rekening te houden met de opvangdagen van de BSO door meerdere factoren waar een school rekening mee moet houden.

Om na te kijken welke opvang wij u kunnen bieden op de dagen dat uw kind(eren) naar school gaan willen wij graag via de mail kindplaatsing@kinderopvangdebontevlinder.nl de schooldagen vanaf 11 mei van uw kind(eren) ontvangen. Wilt u ook doorgeven of u daadwerkelijk al gebruik wenst te maken van de BSO. Heeft u uw dagen inmiddels al kenbaar gemaakt dan is deze brief alleen ter informatie.

Wij gaan kijken naar uw contractuele opvang dagen en de dagen die u door school heeft toegewezen gekregen. Met deze gegevens kunnen we de opvang inplannen, waarna we u verder op de hoogte brengen.

Noodopvang blijft vanaf 11 mei ook doorlopen. Heeft u recht op noodopvang dan kunt u de dagen die u nodig heeft die niet op de schooldagen/BSO dagen vallen aanvragen via school en BSO. De noodopvang is alleen voor kinderen waarvan 1 ouder in de cruciale sector werkt (zie RIVM-richtlijnen).

 

23-04-2020. Scholen gaan per 11 mei weer gefaseerd open.

Het kabinet heeft besloten dat de scholen per 11 mei weer gefaseerd scholing mogen gaan geven aan de kinderen. Dit zal gebeuren in kleinere klassen en niet alle dagen van de week.

De scholen zijn druk bezig om de groepen kinderen te verdelen om de scholing zo goed mogelijk uit te gaan voeren met alle richtlijnen van het kabinet in acht te nemen.

De BSO mag vanaf 11 mei ook de kinderen weer gaan opvangen die een BSO-contract hebben op de dagen dat ze ook naar school gaan, ook noodopvang blijft doorlopen. Wij willen proberen om in samenwerking met de scholen de school en opvangdagen zoveel mogelijk gelijk te laten lopen. Om de school hierover meer informatie te geven hebben wij uw toestemming nodig voor het volgende.

 

07-04-2020. Update Coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020.

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Door deze maatregelen blijft onze reguliere opvang tot en met 28 april 2020 gesloten. Tot en met 28 april 2020 blijven wij alleen noodopvang aanbieden. In de week vóór 28 april 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Op basis van het nieuwe besluit kunnen wij meer duidelijkheid geven over de aangevraagde vakantie opvang na 28 april 2020.

De noodopvang zoals deze nu wordt georganiseerd door de BSO in samenwerking met de scholen blijft in ieder geval doorlopen tot en met 17 april en met of zonder samenwerking van de scholen tot en met 28 april. De opvang op ons kinderdagverblijf blijft ook ongewijzigd.

We merken dat het aantal aanvragen voor de noodopvang toeneemt en willen de veiligheid van de leidsters en de aanwezige kinderen borgen. De gezondheid van u en onze kinderen staat voorop! Wij willen u vragen om alleen noodopvang aan te vragen als 1 of 2 ouders in een cruciaal beroep of vitale sector werkt en echt geen andere opvang tot uw beschikking heeft. Als u twijfels heeft of u recht heeft op noodopvang neemt u dan contact met ons op via de e-mail info@kinderopvangdebontevlinder.nl of telefonisch via 0181-459252.

Heeft u recht op noodopvang en de noodopvang vanaf 8 april nodig wilt u de opvangdagen met breng- en haaltijd dan aanvragen via info@kinderopvangdebontevlinder.nl ook al had u eerder al op vaste momenten noodopvang afgenomen. Heeft u de noodopvang vanaf 6 april 2020 zojuist aangevraagd en een bevestiging hiervan ontvangen dan is een nieuwe aanvraag niet nodig.

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, hanteren wij de volgende regels in de noodopvang:
• Ouders komen hun kind alleen brengen of halen.
• Op ons kindercentrum in Rozenburg brengt u uw kind in de hal neemt u afscheid van uw kind(eren) en houdt u 1,5 meter afstand van de leidster. Bij de opvang in Zuidland bij de Vlasbloem worden de kinderen gehaald en gebracht door de leidster of leerkracht bij de hoofdingang, ouder kan buiten afscheid nemen.

Zoals u weet uit alle berichten ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) de eigenbijdrage terug van de kinderopvang voor de periode van 16 maart tot en met 28 april. Hoe deze bedragen moeten worden overgemaakt aan ouder(s)/verzorger(s) is nog steeds niet bekend. Wij worden hiervan op de hoogte gehouden door de brancheverenigingen voor kinderopvang en zij zijn nog in overleg met de Rijksoverheid om alles in goede lijnen te regelen. Zodra wij daar meer over weten dan brengen wij alle ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte.

Ik wil u hartelijk bedanken voor uw medewerking en blijvend vertrouwen in onze organisatie.

 

01-04-2020. Coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020

Gisteren zijn door de overheid de maatregelen mede voor scholen en kinderopvang verlengt tot en met 28 april 2020.

Intern zijn wij in samenwerking met de scholen druk bezig om deze maatregelen in goede lijnen vanaf volgende week door te zetten. Ook wat betreft de schoolvakantie. Zodra alles duidelijk is brengen wij alle ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte.

Er is nog geen duidelijkheid op welke manier wij uw eigen bijdrage terug moeten gaan betalen. Zodra hier maar duidelijkheid over is, brengen wij u ook hiervan op de hoogte.

 

24-03-2020. Bereikbaarheid kantoor

Door alle nieuwe verscherpte maatregelen heeft het personeel van ons kantoor ook besloten om thuis te werken

Dit kan betekenen dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn omdat onze kantoortelefoon wordt doorgeschakeld naar één van de zakelijke nummer van ons kantoorpersoneel. Hierdoor kunnen wij geen twee lijnen beantwoorden, maar slechts één lijn. Indien u ons niet kunt bereiken, willen wij u vragen het op een later tijdstip nogmaals te proberen.

U kunt uw mail blijven sturen als u een vraag heeft, deze worden gewoon gelezen en beantwoord. U kunt uw vragen naar de volgende mail adressen sturen.

Kindplaatsing@kinderopvangdebontevlinder.nl voor vragen of mededelingen over de planning van de opvang, uw contract e.d.

info@kinderopvangdebontevlinder.nl voor aan-en afmelden van noodopvang tijdens de Coronacrisis voor ouders in de cruciale beroepsgroepen.

administratie@kinderopvangdebontevlinder.nl voor vragen die betrekking hebben op de administratie

directie@kinderopvangdebontevlinder.nl voor vragen gericht aan onze directie.

tso@kinderopvangdebontevlinder.nl voor vragen over de tussenschoolse opvang.

Omdat iedereen met veel vragen zit, sturen wij u een link door met hierin veel gestelde vragen over uw opvang in deze tijd van crisis. 

Link naar website: https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/faq-compensatie-ouderbijdrage-ouders-en-kinderopvang/ 

Wij vertrouwen op uw begrip en wensen u en uw kinderen veel gezondheid toe.

 

20-03-2020. Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar het kinderdagverblijf, de bso of gastouder kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Toeslagen en Douane Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, waaronder BOinK, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van kunnen maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Tamara van Ark:

“We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voorkomen.”

Oplossing

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Alexandra van Huffelen:

“Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de Belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen t/m 6 april met een gerust hart betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Cruciale beroepen

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven.

Bron: BOinK

 

19-03-2020. Corona en nieuwe herinneringen maken

Geschreven door: Nelleke Langendoen Pedagogisch Coach Kinderopvang de Bonte Vlinder.

Nu we in deze lastige en onzekere tijd zitten komt er enorm veel op ons af.

De meeste mensen en hun kinderen blijven deze periode thuis. We worden overspoeld door emoties. We zijn:

 • bang voor het virus, voor onszelf, onze ouders of zieke familie
 • bang voor ons inkomen, behoud van ons bedrijf en werk
 • bang voor verveling
 • boos op anderen die hamsteren
 • boos op anderen die hun kinderen wel buiten laten
 • boos op ouders die met hun kinderen leuke uitjes doen in volle parken, winkels en speeltuinen
 • onzeker over het schoolwerk van ons kind en hoe we kunnen helpen met schooltaken
 • onzeker over hoe we de sfeer in huis goed houden

Het is allemaal heftig. Ook die mensen die niet ziek zijn zitten opeens zonder voorbereiding fulltime met elkaar en hun kinderen in een huis. Voor vele drukke gezinnen is deze onmiddellijke stop een pittige rem! Naast het feit dat er voor kinderen en ouders de komende tijd wat teleurstellingen te verwerken zijn. Het is belangrijk dat we proberen deze periode rustig te blijven en dit ook uitstralen naar onze kinderen. Ook nu hebben zij hun ouders als stabiele factor nodig waarop zij kunnen vertrouwen. Dit lukt niet door alleen maar harmonie en vrede te eisen. Kinderen gedijen goed bij het ontdekken van hun grenzen, en wij als ouders zijn er om deze mee te geven. Een prima recept voor ergernissen als je 24/7 op elkaars lip zit. Maar als het lukt om uit de verwijten te blijven en naar elkaar te luisteren kan dit je ook nader bij elkaar brengen.

Hoe gaan we dat doen met ons gezin 24/7 om ons heen? Welke keuzes gaan we maken voor onszelf en onze kinderen? Hoe gaan we later terugkijken op deze periode? Als we terug denken aan vroeger, zijn het vaak niet de alledaagse dingen die we ons zo goed herinneren, maar juist de bijzondere dingen die we gedaan hebben. Ook nu in deze Corona crisis kunnen wij proberen om naast onze angst, zorgen en teleurstellingen ook positieve herinneringen mee te geven aan onze kinderen.

In het kader van ombuigen kunnen we deze periode ook zien als een periode waarin we kunnen werken aan verbinding, een periode waarin we even stil kunnen staan en na kunnen denken over die dingen die we echt belangrijk vinden. Probeer om niet te resulteren in èèn lang gerekt nutteloos pyjama weekend waar iedereen alleen maar chagrijniger van wordt. Maar probeer een beetje ritme in je leven te houden. Ga een paar uurtjes op afgesproken tijden aan het werk en neem tijd voor ontspanning. Als je niet van spelletjes houdt doe dan vooral geen dingen die je zelf echt niet leuk vindt en doe dit op een manier dat bij jou past.

Ga creatief denken buiten de lijntjes. Hoe tof is het om als gezin samen een grote puzzel te maken, met elkaar een tekening te maken op een oude rol behang, te kamperen in de huiskamer waarbij je s’avonds met een zaklamp een verhaal voorleest, te picknicken in de achtertuin. Samen nieuwe plantjes poten, een moestuintje aan leggen, een gek recept proberen, verzin het maar.  Waar zal jouw kind over 30 jaar aan terugdenken?

Bron: Tea Adema

 

17-03-2020. Veelgestelde vragen Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19 virus) roept veel vragen op. In deze lijst vindt u veelgestelde vragen en antwoorden, de richtlijnen om besmetting te voorkomen en maatregelen die u moet nemen in geval van besmetting met het coronavirus. Wij volgen daarin steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. 

Het RIVM geeft antwoord op de meest gestelde vragen en actuele informatie. Daarnaast geeft het RIVM een actueel overzicht van de besmette gebieden gebaseerd op realtime data.

Heeft u nog vragen voor Kinderopvang de Bonte Vlinder? Neem dan contact op met ons kantoor: kindplaatsing@kinderopvangdebontevlinder.nl of 0181-459252.

Kan ik mijn kind vanaf maandag 16 maart naar de kinderopvang brengen? 
De overheid heeft bekendgemaakt dat vanaf maandag 16 maart scholen en kinderopvang zullen sluiten. De scholen en kinderopvang blijven wel open voor kinderen van wie beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Welke beroepen dit zijn ziet u op de website van de Rijksoverheid. Valt uw beroep hier niet onder, breng dan aub uw kind niet naar de kinderopvang.   

Blijven de locaties van Kinderopvang de Bonte Vlinder open?  
Door de nieuwe maatregel zullen er minder kinderen naar de kinderopvang komen (alleen van ouders met cruciale beroepen). Daarnaast hebben we ook te maken met meer ziekmeldingen van onze medewerkers. We zijn op dit moment nog met elkaar en met scholen in gesprek over het aantal kinderen wat wel aanwezig is op school en ook gebruik gaat maken van de BSO. Het is mogelijk dat wij in de komende dagen gaan besluiten om locaties te sluiten en één locatie open te houden. Zodra dat dit definitief is, zullen wij dit naar ouders communiceren.

Wordt de kwaliteit van de kinderopvang nog steeds gewaarborgd? 
De GGD-inspectie heeft aangegeven tijdelijk een soepeler beleid te voeren. Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat er door sluiting van kinderopvanglocaties krapte in andere sectoren komt. Zie hier de volledige tekst van de GGD hierover. 

Kan ik een extra dag aanvragen? 
Ouders met cruciale beroepen die een extra opvangdag willen aanvragen, kunnen hiervoor contact opnemen met ons kantoor. We begrijpen dat hier soms spoed bij is, daarom kunnen deze ouders telefonisch contact opnemen via 0181-459252. Alle andere ouders verzoeken wij dringend hun vragen via de e-mail te blijven sturen. 

Hoe zit het met de facturatie ivm zieken en/of sluiting van de kinderopvang? 
Vooralsnog hebben wij van de BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang vernomen dat de facturatie gewoon doorgaat en dat wij ook geen restitutie verlenen. Veel ouders zitten betaald thuis en ontvangen ook de kinderopvangtoeslag. Als dit allemaal teruggestort moet worden zal dat een enorme administratie met zich meebrengen.

Ik werd gebeld met het verzoek mijn kind op te halen omdat het milde klachten had (snotneus, verkoudheid – al dan niet chronisch – enz.). Waarom moet ik mijn kind meteen ophalen?
Dit is geen maatregel van Kinderopvang de Bonte Vlinder, wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en GGD. 

Mijn kind heeft altijd al last van chronische neusverkoudheid/astma/moeilijk ademen door vergrote amandelen. De leidsters op de groep weten dat. Waarom mag mijn kind nu niet meer komen? En krijg ik dan mijn geld terug?
Het RIVM adviseert dat ouders hun kinderen niet naar de kinderopvang brengen wanneer zij verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. Het RIVM maakt hierin geen onderscheid tussen acute en chronische klachten.
Wij begrijpen dat dit een probleem kan vormen voor kinderen met chronische aandoeningen zoals astma, regelmatig hoesten of chronische neusverkoudheid. We hebben nu echter te maken met een uitzonderlijke situatie, die zich niet eerder heeft voorgedaan. In deze situatie gelden andere regels dan gebruikelijk. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt; zo zijn de richtlijnen het meest effectief. Kinderopvang de Bonte Vlinder handelt steeds conform de richtlijnen van het RIVM, mede om discussies te voorkomen. Kinderopvang de Bonte Vlinder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties die het volgen van deze aanwijzingen van het bevoegd gezag heeft voor ouders.

Mag ik mijn contract met onmiddellijke ingang beëindigen omdat mijn kind milde klachten heeft?
Wanneer uw kind niet naar de opvang kan komen vanwege het advies van het RIVM, gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u uw kind ziekmeldt. Wilt u uw contract beëindigen, dan hanteert Kinderopvang de Bonte Vlinder de gebruikelijk contractuele opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer moet ik mijn kind thuis houden?

 • Bij milde luchtwegklachten: hoesten, snotneus, keelpijn of koorts. Als u het vermoeden hebt dat het om het coronavirus gaat, neem dan direct telefonisch contact op met de huisarts of plaatselijke GGD. Wij verzoeken u daarna aan de locatie een terugkoppeling te geven van het advies van de huisarts.
 • Als medewerkers een vermoeden hebben dat een kind de bovengenoemde gezondheidsklachten heeft, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder. De ouder moet het kind komen ophalen en neemt zelf indien nodig telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD.
 • Volg hierna de instructies van de GGD op. Zodra blijkt dat het om het coronavirus gaat, moeten ouders, medewerkers en samenwerkingspartners (schoolbesturen) door Kinderopvang de Bonte Vlinder worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD. 

Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?

 • De medewerker zal zich bij vermoeden van corona ziekmelden en direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of plaatselijke GGD. De medewerker geeft de werkgever een terugkoppeling van dat gesprek.
 • Zodra is bevestigd dat het inderdaad om het coronavirus gaat, moeten ouders, medewerkers en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.
 • Voor groepen kan dit betekenen dat er minder vaste gezichten op de groep kunnen staan.

Moet mijn kind thuisblijven voor een gewone winterse verkoudheid?
Kinderopvang de Bonte Vlinder volgt de richtlijnen van het RIVM en GGD. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone verkoudheid en corona-symptomen. Uw kind moet dus inderdaad thuisblijven.

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met mijn huisarts of lokale GGD?
Hier kun je op de website van RIVM lezen wanneer je telefonisch contact moet opnemen met de huisarts of GGD. 

Wat doen jullie op de locaties en wat kunnen ouders doen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan. 

Het advies van het RIVM is met name:

 • Schud elkaar niet de hand.
 • Mijd sociale contacten.
 • Was je handen regelmatig, in ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
 • Droog je handen met wegwerphanddoekjes. 
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooi je na gebruik weg.
 • Wij hebben onze medewerkers gevraagd er ook op te letten dat kinderen zich aan de instructies houden en te checken of er in de toiletten papieren doekjes aanwezig zijn als een BSO in een school is gehuisvest.
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
 • Wanneer een medewerker milde luchtwegklachten zoals hoesten, snotneus of koorts heeft blijft zij thuis.

Om besmettingsrisico te minimaliseren wordt op locatie zoveel mogelijk spreiding van kinderen over de beschikbare ruimtes toegepast; zowel binnen als buiten. 

Moeten er aparte voorzorgsmaatregelen voor baby’s worden genomen?
Voor baby’s hoeven geen aparte maatregelen te worden genomen.

Moet ik mijn kind een mondkapje laten dragen?  
In Nederland wordt alleen voor medisch personeel geadviseerd om mondkapjes te dragen. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond, en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid. 

Waarom brengt Kinderopvang de Bonte Vlinder niet in kaart waar medewerkers en ouders/kinderen op vakantie zijn geweest?
De reden hiervan is dat wij met die informatie niets kunnen/mogen doen. Het protocol van de GGD en het RIVM is dat als ouders, kinderen of medewerkers in besmette gebieden zijn geweest en wanneer er ziekteverschijnselen zijn, zij thuis moeten blijven en direct telefonisch contact moeten opnemen met de huisarts of de lokale GGD. Voor ouders is er geen verplichting om te melden waar zij op vakantie zijn geweest. Als de ene ouder dit wel meldt en de ander niet, hebben we nog niets bereikt. Ook kunnen we ouders niet verplichten hun kinderen thuis te houden als er geen corona-achtige verschijnselen zijn. Actuele informatie vindt u hier: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Iemand uit mijn gezin is ziek. Moet ik mijn kind thuishouden? 
Nee, alleen mensen en kinderen met milde luchtwegklachten zoals hoesten, snotneus, keelpijn of koorts moeten thuisblijven en sociale contacten vermijden.

Is het denkbaar dat een locatie van Kinderopvang de Bonte Vlinder zou moeten sluiten?
In uiterste gevallen zou het kunnen voorkomen dat een locatie gesloten moet worden en dat wij gaan samenvoegen op één of twee locaties. Mocht dit nodig zijn, dan laten wij dit zo snel mogelijk weten.

 

Coronavirus. Update 4.

Zuidland, 15 maart 2020.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na officieel bericht dat de scholen en kinderopvang sluiten willen wij u vanuit de kinderopvang uitleggen wat deze sluiting voor u betekent.

De scholen bieden opvang aan tijdens schooluren voor kinderen met ouders/verzorgers die in de cruciale beroepsgroepen werken. De BSO biedt voor- en naschoolse opvang aan, aan onze bestaande kinderen waarvan de ouders/verzorgers in de cruciale beroepsgroepen werken.

Om te inventariseren hoeveel kinderen in onze opvangouders hebben in de cruciale beroepsgroepen die wij opvang kunnen bieden, willen wij u vragen om een mail te sturen naar kindplaatsing@kinderopvangdebontevlinder.nl. De komende 2 dagen gaan wij gebruiken om een goed overzicht te krijgen van de behoefte voor de komende tijd.

Alle eerder getroffen maatregelen blijven staan, bij milde ziekte klachten kinderen thuishouden en geen ouders in de scholen.

In de bijlage treft u de brief aan van het onderwijs, het persbericht van BVOK en de lijst met cruciale beroepsgroepen. Voor de besluiten van basisschool de Rozenhorst in Rozenburg verwijzen wij u naar de website van de Rozenhorst.

In de bijlage staan de besluiten van het onderwijs en het BVOK in verband met de kosten van de Kinderopvang.

Wij willen u bedanken voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Mw. S. de Ruijter – Verweel

Stichting Kinderopvang de Bonte Vlinder

Bijlagen:

Informatiebrief sluiting scholen

Informatiebrief sluiting Phoenix

Cruciale beroepen

Persbericht BVOK over facturatie kinderopvang

 

Coronavirus. Update 3.

Zuidland, 14 maart 2020.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U heeft van school een brief ontvangen dat er GEEN externe partijen die niet noodzakelijk zijn om het onderwijs draaiende te houden in de school mogen komen. Dit houdt in dat u uw kind(eren) niet meer de klas in mag brengen.

Om in één lijn te blijven met het onderwijs gaat de BSO deze maatregel ook doorvoeren in het brengen en halen van uw kind(eren) op de voor- en naschoolse opvang.

Voor de voorschoolse opvang geldt alleen bij de Vlasbloem dat uw kind(eren) door de leidster bij de deur wordt opgehaald of in overleg zelfstandig naar de BSO ruimte mag komen.

Voor de naschoolse opvang op de Vlasbloem, de Aanwas, de Markenburg en ‘t Want geldt dat uw kind(eren) door de leidster naar buiten wordt begeleid of in overleg zelfstandig naar buiten mag komen.

Wij snappen dat dit misschien een vergaande maatregel is maar wij zijn van mening dat we beter één maatregel te veel kunnen nemen dan achteraf één te weinig.

Wij rekenen op uw medewerking en bedanken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Mw. S. de Ruijter–Verweel

Stichting Kinderopvang de Bonte Vlinder

 

Coronavirus. Update 2.

Zuidland, 13 maart 2020

Beste Ouder(s) , verzorger(s),

De bestrijding van het coronavirus gaat een nieuwe fase in met deze maatregelen die per direct ingaan. wij volgen hierin het advies van het RIVM. Kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuis blijven.

Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
 • Voor pedagogisch medewerkers en kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten geldt dat zij thuis moeten blijven.

Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten verhoging tot 38 graden.

Welke maatregelen nemen wij om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Geef elkaar geen handen.
 • Zorg dat kinderen en pedagogische medewerkers regelmatig handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog.
 • Wij maken gebruik van papieren ( zak) doekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
 • Deurkrukken, kranen en meubilair wordt vaker op een dag gereinigd.

Bij bovenstaande klachten vragen wij om uw kinderen thuis te houden of om op te halen van de opvang.

 

2 maart 2020 Informatie Coronavirus

Inmiddels heeft het Coronavirus ook Nederland bereikt en willen wij u informeren hoe wij omgaan met de richtlijnen van het RIVM.

Informatiebrief Coronavirus

Februari 2020. Bonte Vlinder schenkt boodschappen pakketten aan voedselbank

Op vrijdag 7 februari heeft kinderopvang de Bonte Vlinder 11 boodschappen pakketten geschonken aan de voedselbank in Rozenburg. De directrice van de Bonte Vlinder, Solwig de Ruijter, is de pakketten persoonlijk gaan afleveren.

Kinderopvang de Bonte Vlinder doet haar wekelijkse boodschappen bij de Plusmarkt te Rozenburg. Rondom de feestdagen kon er bij de Plusmarkt zegeltjes gespaard worden voor een boodschappen pakket. De Bonte Vlinder besloot de zegeltjes te gaan sparen voor de voedselbank. In totaal heeft de Bonte Vlinder 11 dozen bij elkaar gespaard. De Plusmarkt hoorde het idee en wilde meehelpen. Er  staan 48 gezinnen ingeschreven bij de voedselbank in Rozenburg. De Plusmarkt besloot de dozen aan te vullen voor de gezinnen waar nog geen doos voor was gespaard. Hierdoor eindigde elk gezin met een boodschappen pakket van de Plusmarkt.

December 2019 Prijzen BSO, KDV en peuterschool

Onze nieuwe prijzen voor 2020 zijn bekend en hebben wij online gezet. U kunt de prijzen terugvinden onder het kopje Ouders > Prijzen. 

De prijzen voor de TSO blijven ongewijzigd.

 

November 2019 Studiedagpakket

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het vakantiecontract. Op dit moment is het mogelijk om vakantiedagen in te zetten voor bijzondere dagen als studiedagen, studiemiddagen en/of roostervrije dagen. Vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen en kunt u een apart studiedagenpakket inkopen. Bij een voorraad product van minimaal 1 uur per maand bouwt u voor het gehele jaar 12 uur op om in te zetten tijdens studie(mid)dagen en/of continuroosters. Het aantal uren per maand kunt u zelf aangeven naar gelang van hoeveel studie(mid)dagen en/of continuroosters u denkt nodig te hebben voor 2020. Met 12 uur kunt u bijvoorbeeld 2 studiedagen afnemen of 1 studiedag, 1 studiemiddag en een continurooster als u op dezelfde dag al voor- en/of naschoolse opvang afneemt. Zijn uw uren op
dan kunnen wij uw pakket verhogen per gewenste datum. Het voordeel van een studiedagenpakket is dat de kosten tegen ons lage tarief in uw contract verwerkt wordt en u vooraf hiervoor de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Bij het apart factureren van de bijzondere dagen kunt u pas achteraf uw kinderopvangtoeslag aanvragen en deze opvang wordt gefactureerd tegen ons hoge tarief. U kunt ook een studiedagenpakket afnemen als u geen voor- en/of naschoolse opvang afneemt, u neemt dan per hele studiedag meer uren af. Net als bij ons vakantiecontract vervallen de uren die niet gebruikt zijn aan het einde van het kalenderjaar.

Volledige brief Studiedagenpakket

 

22 oktober 2019 Uitslag ouderbetrokkenheid

Op 30 september 2019 hebben wij via de e-mail een brief gestuurd over de ouderbetrokkenheid. In deze brief hebben wij ouders op de hoogte gebracht over hun adviesrecht met betrekking tot ons beleid.
Wij hebben ouders gevraagd om advies uit te brengen over ons voedingsbeleid en de prijsverhoging per 1 januari 2020.
Inmiddels is het termijn waarbinnen u kon reageren gesloten en kunnen wij ouders op de hoogte brengen van het advies dat wij hebben mogen ontvangen van u als ouder(s)/verzorger(s).

Volledige brief Uitslag ouderbetrokkenheid

 

30 september 2019 Ouderbetrokkenheid

Momenteel is binnen onze organisatie alleen locatie KDV de Harlekijn en BSO de Bonte Beer te Rozenburg voorzien van een oudercommissie. De oudercommissie mag advies geven over het beleid die betrekking heeft op hun locatie maar niet voor andere locaties.
De oudercommissie heeft adviesrecht over bijna alle wijzigingen als gevolg van de gewijzigde kwaliteitseisen. Als kinderopvangondernemer moeten wij ervoor zorgen dat de oudercommissie tijdig schriftelijk de informatie heeft om een advies uit te brengen. Omdat wij niet op elke locatie een oudercommissie hebben, willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) van het adviesrecht op de hoogte brengen.

U kunt de volledige brief die wij alle ouders gestuurd hebben hier teruglezen.

Volledige brief Brief ouderbetrokkenheid