Nieuws

December 2019 Prijzen BSO, KDV en peuterschool

Onze nieuwe prijzen voor 2020 zijn bekend en hebben wij online gezet. U kunt de prijzen terugvinden onder het kopje Ouders > Prijzen. 

De prijzen voor de TSO blijven ongewijzigd.

November 2019 Studiedagpakket

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het vakantiecontract. Op dit moment is het mogelijk om vakantiedagen in te zetten voor bijzondere dagen als studiedagen, studiemiddagen en/of roostervrije dagen. Vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen en kunt u een apart studiedagenpakket inkopen. Bij een voorraad product van minimaal 1 uur per maand bouwt u voor het gehele jaar 12 uur op om in te zetten tijdens studie(mid)dagen en/of continuroosters. Het aantal uren per maand kunt u zelf aangeven naar gelang van hoeveel studie(mid)dagen en/of continuroosters u denkt nodig te hebben voor 2020. Met 12 uur kunt u bijvoorbeeld 2 studiedagen afnemen of 1 studiedag, 1 studiemiddag en een continurooster als u op dezelfde dag al voor- en/of naschoolse opvang afneemt. Zijn uw uren op
dan kunnen wij uw pakket verhogen per gewenste datum. Het voordeel van een studiedagenpakket is dat de kosten tegen ons lage tarief in uw contract verwerkt wordt en u vooraf hiervoor de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Bij het apart factureren van de bijzondere dagen kunt u pas achteraf uw kinderopvangtoeslag aanvragen en deze opvang wordt gefactureerd tegen ons hoge tarief. U kunt ook een studiedagenpakket afnemen als u geen voor- en/of naschoolse opvang afneemt, u neemt dan per hele studiedag meer uren af. Net als bij ons vakantiecontract vervallen de uren die niet gebruikt zijn aan het einde van het kalenderjaar.

Volledige brief Studiedagenpakket

22 oktober 2019 Uitslag ouderbetrokkenheid

Op 30 september 2019 hebben wij via de e-mail een brief gestuurd over de ouderbetrokkenheid. In deze brief hebben wij ouders op de hoogte gebracht over hun adviesrecht met betrekking tot ons beleid.
Wij hebben ouders gevraagd om advies uit te brengen over ons voedingsbeleid en de prijsverhoging per 1 januari 2020.
Inmiddels is het termijn waarbinnen u kon reageren gesloten en kunnen wij ouders op de hoogte brengen van het advies dat wij hebben mogen ontvangen van u als ouder(s)/verzorger(s).

Volledige brief Uitslag ouderbetrokkenheid

30 september 2019 Ouderbetrokkenheid

Momenteel is binnen onze organisatie alleen locatie KDV de Harlekijn en BSO de Bonte Beer te Rozenburg voorzien van een oudercommissie. De oudercommissie mag advies geven over het beleid die betrekking heeft op hun locatie maar niet voor andere locaties.
De oudercommissie heeft adviesrecht over bijna alle wijzigingen als gevolg van de gewijzigde kwaliteitseisen. Als kinderopvangondernemer moeten wij ervoor zorgen dat de oudercommissie tijdig schriftelijk de informatie heeft om een advies uit te brengen. Omdat wij niet op elke locatie een oudercommissie hebben, willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) van het adviesrecht op de hoogte brengen.

U kunt de volledige brief die wij alle ouders gestuurd hebben hier teruglezen.

Volledige brief Brief ouderbetrokkenheid