De Kern

TSO de Kern

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse verzorgt samen met de medewerksters van Kinderopvang de Bonte Vlinder de tussen schoolse opvang op de Kern.

Wij bieden tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bij TSO de Kern bieden we momenteel opvang voor ongeveer 80 tot 130 kinderen van de Vlasbloem. De kinderen worden opgevangen in ons BSO-lokaal, in twee kleuterlokalen en het lokaal van de Plusgroep.

Bij TSO de Kern verzorgen wij de opvang inclusief de maaltijd. De kinderen krijgen een broodmaaltijd aangeboden; bruin brood, diverse vleeswaren (o.a. snijworst, boterhamworst, smeerworst, kipfilet, grillworst), kaas (maar ook smeerkaas), melk of siroop en nog fruit toe (keuze uit appel, peer, banaan en eventueel seizoensfruit). Met elkaar eten brengt een gezellige sfeer met zich mee en zorgt voor een rustmoment na een ochtend hard werken op school. Indien uw kind niet alles mag eten vanwege een allergie of geloofsovertuiging, dan vragen we u dit bij de inschrijving al door te geven.

Wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang dan kunt u bij de coördinator tussen schoolse opvang een inschrijfformulier afhalen of downloaden van onze site.

U kunt uw kind aanmelden middels de inschrijfmap. Deze map ligt in de hal van de brede school, op de bar van de keuken. Ook kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres; tsodekern@hotmail.com.  

Aanmelden kan tot uiterlijk 08.30 uur op de dag dat de opvang gewenst is.

Mocht u uw kind(eren) hebben aangemeld voor een desbetreffende dag en mocht u toch geen gebruik wensen te maken van de opvang, dan verzoeken wij uw vriendelijk om af te melden. Dit is in het belang van de veiligheid van uw kind(eren). Mocht uw kind(eren) zijn aangemeld en is hij/zij niet aanwezig zullen wij direct actie ondernemen. Tevens hanteren wij de werkwijze van 1 leidster per 15 kinderen. Mochten er meer dan 15 kinderen gebruik gaan maken van de tussen schoolse opvang die dag dan kunnen wij voortijdig een extra overblijfkracht inzetten. Hierdoor kan de veiligheid van uw kind(eren) gehandhaafd blijven.

Als het weer het toelaat gaan wij na het nuttigen van de lunch met de kinderen naar buiten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen even een “frisse” neus gaan halen voordat zij weer de hele middag de schoolbanken ingaan.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u voor de locatie contact opnemen met TSO-coördinatoren per e-mail op  tsodekern@hotmail.com.

Voor vragen die betrekking hebben tot het contract en administratie, kunt u contact opnemen met algemeen coördinator Marloes Noordsij. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0181-459252 en per e-mail op tso@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Contactgegevens:

TSO de Brede school

Zoetemanring 55

3214 GA Zuidland

06-10125164

Formulieren:

Formulieren inschrijving TSO