De Tweespan

TSO de Tweespan

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse verzorgt samen met de medewerksters van Kinderopvang de Bonte Vlinder de tussen schoolse opvang voor kinderen uit groep 5 t/m 8 voor de oude OBS de Tweespan.

In het oude gebouw van OBS de Tweespan verzorgen wij de opvang inclusief de maaltijd. De kinderen krijgen een broodmaaltijd aangeboden; bruin brood, diverse vleeswaren (o.a. snijworst, boterhamworst, smeerworst, kipfilet, grillworst), kaas (maar ook smeerkaas), melk of siroop en nog fruit toe (keuze uit appel, peer, banaan en eventueel seizoensfruit). Met elkaar eten brengt een gezellige sfeer met zich mee en zorgt voor een rustmoment na een ochtend hard werken op school.

Wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang dan kunt u bij de coördinator tussenschoolse opvang, Marloes Noordsij, een inschrijfformulier afhalen. Ook is het inschrijfformulier te downloaden van de website van school en van onze organisatie.

U kunt uw kind aanmelden middels de inschrijflijst. Deze vindt u in het BSO-lokaal.

Aanmelden kan tot uiterlijk 08.30 uur op de dag dat de opvang gewenst is.

Mocht u uw kind(eren) hebben aangemeld voor een desbetreffende dag en mocht u toch geen gebruik wensen te maken van de opvang, dan verzoeken wij uw vriendelijk om af te melden. Dit is in het belang van de veiligheid van uw kind(eren). Mocht uw kind(eren) zijn aangemeld en is hij/zij niet aanwezig zullen wij direct actie ondernemen. Tevens hanteren wij de werkwijze van 1 leidster per 14 kinderen. Mochten er meer dan 14 kinderen gebruik gaan maken van de tussen schoolse opvang die dag dan kunnen wij voortijdig een extra overblijfkracht inzetten. Hierdoor kan de veiligheid van uw kind(eren) gehandhaafd blijven.

Als het weer het toelaat gaan we na het nuttigen van de lunch met de kinderen naar buiten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen even een “frisse” neus gaan halen voordat zij weer de hele middag de schoolbanken ingaan.

TSO de Tweespan is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11.30 en 13.30 te bereiken op telefoonnummer 06-22512474 of per e-mail op  tsotweespan@gmail.com.

Voor vragen die betrekking hebben tot het contract en administratie, kunt u contact opnemen met algemeen coördinator Marloes Noordsij. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0181-459252 en per e-mail op tso@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Contactgegevens

TSO de Tweespan

Bloemendaele 2

3218 XA Heenvliet

06-22512474

Formulieren:

Formulieren inschrijving TSO