De Markenburg

TSO de Markenburg

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse verzorgt samen met de medewerksters van Kinderopvang de Bonte Vlinder de tussenschoolse opvang op OBS de Markenburg.

Wij bieden tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bij TSO de Markenburg worden ongeveer 20 tot 30  kinderen opgevangen in het BSO-lokaal.

Op TSO de Markenburg verzorgen wij de opvang exclusief de maaltijd. De kinderen nuttigen hun zelf meegebrachte eten en drinken. Wij vragen u vriendelijk om uw kind(eren) geen snoep mee te geven voor de lunch.

Wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang dan kunt u bij de coördinator tussen schoolse opvang een inschrijfformulier afhalen of downloaden van onze site.

U kunt uw kind elke ochtend aanmelden bij de TSO-coördinator die aanwezig is in de aula of u kunt een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: tsomarkenburg@gmail.com.

Aanmelden kan tot uiterlijk 08.30 uur op de dag dat de opvang gewenst is.

Mocht u uw kind(eren) hebben aangemeld voor een desbetreffende dag en mocht u toch geen gebruik wensen te maken van de opvang, dan verzoeken wij uw vriendelijk om af te melden. Dit is in het belang van de veiligheid van uw kind(eren). Mocht uw kind(eren) zijn aangemeld en is hij/zij niet aanwezig zullen wij direct actie ondernemen. Tevens hanteren wij de werkwijze van 1 leidster per 15 kinderen. Mochten er meer dan 15 kinderen gebruik gaan maken van de tussen schoolse opvang die dag dan kunnen wij voortijdig een extra overblijfkracht inzetten. Hierdoor kan de veiligheid van uw kind(eren) gehandhaafd blijven.

Als het weer het toelaat gaan wij na het nuttigen van de lunch met de kinderen naar buiten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen even een “frisse” neus gaan halen voordat zij weer de hele middag de schoolbanken ingaan.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u voor de locatie contact opnemen met coördinator per e-mail tsomarkenburg@gmail.com.

Voor vragen die betrekking hebben tot het contract en administratie, kunt u contact opnemen met algemeen coördinator Marloes Noordsij. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0181-459252 en per e-mail op tso@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Contactgegevens

TSO de Markenburg

Markenburglaan 1

3211 AV Geervliet

Formulieren

Formulieren inschrijving TSO