De Aanwas

TSO de Aanwas

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse verzorgt samen met de medewerksters van Kinderopvang de Bonte Vlinder de tussen schoolse opvang op PCB de Aanwas.

Wij bieden tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Bij TSO de Aanwas worden tussen de 50 en 70 kinderen opgevangen in het BSO-lokaal en in het lokaal naast de aula. In het BSO-lokaal worden de kinderen van groep 1 tot en met 2 opgevangen en in het lokaal naast de BSO de kinderen van groep 3 tot en met 8 waarbij de kinderen van groep 5 t/m 8 eerst naar buiten gaan. De kinderen van groep 3 en 4 eten tot 12.30 en gaan daarna naar buiten waarna de kinderen van groep 5 t/m 8 naar binnen kunnen om te eten.

Bij TSO de Aanwas verzorgen wij de opvang inclusief de maaltijd. De kinderen krijgen een broodmaaltijd aangeboden; bruin brood, diverse vleeswaren (o.a. snijworst, boterhamworst, smeerworst, kipfilet, grillworst), kaas (maar ook smeerkaas), melk of siroop en nog fruit toe (keuze uit appel, peer, banaan en eventueel seizoensfruit). Met elkaar eten brengt een gezellige sfeer met zich mee en zorgt voor een rustmoment na een ochtend hard werken op school.

Wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang dan kunt u bij de coördinator tussen schoolse opvang, Ellen Kornaat en Titia Heindijk, een inschrijfformulier afhalen of downloaden van onze site.

U kunt uw kind aanmelden middels de aanmeldingslijst. Deze vindt u tegenover het kleuterlokaal van groep 1/2a. Alle vaste kinderen staan al op de lijst, maar incidentele opvang dient u zelf op de lijst te vermelden. Ook kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres; tsodeaanwas@gmail.com.

Aanmelden kan tot uiterlijk 08.30 uur op de dag dat de opvang gewenst is.

Mocht u uw kind(eren) hebben aangemeld voor een desbetreffende dag en mocht u toch geen gebruik wensen te maken van de opvang, dan verzoeken wij uw vriendelijk om af te melden. Dit is in het belang van de veiligheid van uw kind(eren). Mocht uw kind(eren) zijn aangemeld en is hij/zij niet aanwezig zullen wij direct actie ondernemen. Tevens hanteren wij de werkwijze van 1 leidster per 14 kinderen. Mochten er meer dan 14 kinderen gebruik gaan maken van de tussen schoolse opvang die dag dan kunnen wij voortijdig een extra overblijfkracht inzetten. Hierdoor kan de veiligheid van uw kind(eren) gehandhaafd blijven.

Tijdens de tussenschoolse opvang maken we gebruik van een TSO-coördinator en vaste overblijfkrachten die betrokken zijn bij school. Momenteel werken Tina Oomes,  Jessica Alderliesten, Nathalie Talle, Joelle Mortier, Annemarie Kromhout en Agaat de Man bij ons op vaste dagen met Marloes ’t Hart en Ellen Kornaat als TSO-coördinatoren.

Als het weer het toelaat gaan wij na het nuttigen van de lunch met de kinderen naar buiten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen even een “frisse” neus gaan halen voordat zij weer de hele middag de schoolbanken ingaan.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u voor de locatie contact opnemen met coördinatoren Ellen Kornaat en Titia Heindijk op telefoonnummer 06-30181405 of per e-mail tsodeaanwas@gmail.com.

Voor vragen die betrekking hebben tot het contract en administratie, kunt u contact opnemen met algemeen coördinator Marloes Noordsij. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0181-459252 en per e-mail op tso@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Contactgegevens:

TSO de Aanwas

Dr. Dreesstraat 25

3214 XE Zuidland

06-30181405

Formulieren:

Formulieren inschrijving TSO