De Aanwas

TSO de Aanwas

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse verzorgt samen met de medewerksters van Kinderopvang de Bonte Vlinder de tussen schoolse opvang op PCB de Aanwas.

Wij bieden tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Bij TSO de Aanwas worden tussen de 50 en 70 kinderen opgevangen in het BSO-lokaal, in het lokaal naast de aula en een klaslokaal. In het BSO-lokaal worden de kinderen van groep 1 tot en met 2 opgevangen en in het lokaal naast de BSO de kinderen van groep 7 en 8. De kinderen van groep 3 tot en met 6 eten in de klaslokaal en krijgen een lopend buffet aangeboden. Bij het lopend buffet hebben wij al boterhammen voorzien van diverse soorten hartig en zoet beleg. De kinderen kunnen per groepje langs het buffet lopen en twee boterhammen pakken en op hun bord leggen. Ook kunnen ze gelijk drinken en fruit meenemen. Na hun eerste twee boterhammen mogen ze nog een ronde langs het buffet lopen. Mocht het beleg wat het kind graag wil er niet meer tussen liggen, wordt dit ter plekke gemaakt door onze overblijfkracht.

Bij TSO de Aanwas verzorgen wij de opvang inclusief de maaltijd. De kinderen krijgen een broodmaaltijd aangeboden; bruin brood, diverse vleeswaren (o.a. snijworst, boterhamworst, smeerworst, kipfilet, grillworst), kaas (maar ook smeerkaas), melk of siroop en nog fruit toe (keuze uit appel, peer, banaan en eventueel seizoensfruit). Met elkaar eten brengt een gezellige sfeer met zich mee en zorgt voor een rustmoment na een ochtend hard werken op school.

Wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang dan kunt u bij de coördinator tussen schoolse opvang een inschrijfformulier afhalen of downloaden van onze site.

U kunt uw kind aanmelden middels de aanmeldingslijst. Deze vindt u tegenover het kleuterlokaal van groep 1/2a. Alle vaste kinderen staan al op de lijst, maar incidentele opvang dient u zelf op de lijst te vermelden. Ook kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres; tsodeaanwas@gmail.com.

Aanmelden kan tot uiterlijk 08.30 uur op de dag dat de opvang gewenst is.

Mocht u uw kind(eren) hebben aangemeld voor een desbetreffende dag en mocht u toch geen gebruik wensen te maken van de opvang, dan verzoeken wij uw vriendelijk om af te melden. Dit is in het belang van de veiligheid van uw kind(eren). Mocht uw kind(eren) zijn aangemeld en is hij/zij niet aanwezig zullen wij direct actie ondernemen. Tevens hanteren wij de werkwijze van 1 leidster per 15 kinderen. Mochten er meer dan 15 kinderen gebruik gaan maken van de tussen schoolse opvang die dag dan kunnen wij voortijdig een extra overblijfkracht inzetten. Hierdoor kan de veiligheid van uw kind(eren) gehandhaafd blijven.

Als het weer het toelaat gaan wij na het nuttigen van de lunch met de kinderen naar buiten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen even een “frisse” neus gaan halen voordat zij weer de hele middag de schoolbanken ingaan.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u voor de locatie contact opnemen met de TSO-coördinatoren op telefoonnummer 06-30181405 of per e-mail tsodeaanwas@gmail.com.

Voor vragen die betrekking hebben tot het contract en administratie, kunt u contact opnemen met algemeen coördinator Marloes Noordsij. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0181-459252 en per e-mail op tso@kinderopvangdebontevlinder.nl.

Contactgegevens:

TSO de Aanwas

Dr. Dreesstraat 25

3214 XE Zuidland

06-30181405

Formulieren:

Formulieren inschrijving TSO