Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /srv/users/kodbv/apps/bontevlinder/public/wordpress/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /srv/users/kodbv/apps/bontevlinder/public/wordpress/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /srv/users/kodbv/apps/bontevlinder/public/wordpress/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3684
TSO | Kinderopvang Nissewaard
Revolution Slider Error: Slider with alias slider2 not found.
Maybe you mean: 'header' or 'Slider1'

TSO

Tussenschoolse opvang is opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop zij de basisschool verlaten. De tussenschoolse opvang vindt plaats tijdens de lunchpauze in het BSO-lokaal en/of in de aula of schoollokaal.

Kernfunctie

De kernfunctie van tussenschoolse opvang bestaat uit het bieden van;

  • Opvang
  • Opvoeding
  • Ontspanning
  • Pedagogisch beleid

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse heeft voor de tussenschoolse opvang een eigen pedagogisch beleid ontwikkeld. De uitgangspunten van het pedagogisch beleid zijn:

  • De tussenschoolse opvang moet zo georganiseerd zijn dat kinderen zich veilig voelen en geborgenheid ervaren in de opvangsituatie.
  • De tussenschoolse opvang moet er op gericht zijn dat kinderen zich kunnen ontspannen op een manier die aansluit bij de behoeften.
  • Tussenschoolse opvang moeten betekenen dat kinderen opgevoed worden in gedeelde verantwoordelijkheid met ouders en school. Hiervoor is het noodzakelijk dat er tussen de coördinator en vrijwilligers van de tussenschoolse opvang enerzijds en ouders en school anderzijds een goede relatie bestaat, gebaseerd op vertrouwen in elkaar. Op welke wijze deze uitgangspunten gerealiseerd worden is uitgewerkt in het pedagogisch beleid voor de TSO.

Openingstijden

De TSO is geopend tijdens de schoolweken; op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens feestdagen, schoolvakanties en studiedagen is de TSO gesloten.

De openingstijden van de TSO zijn aangepast aan de tijden van de middagpauze die de individuele basisscholen hanteren.

Locaties

Tussenschoolse opvang wordt op twee locaties aangeboden (Zuidland en Zwartewaal). Om de TSO-locaties te coördineren worden leidsters ingezet die een SPW-3 (of hoger) diploma hebben. Daarnaast werken de coördinatoren samen met overblijfkrachten en stagiaires.

TSO de Aanwas; gevestigd in PCB de Aanwas in Zuidland                             TSO ’t Want; gevestigd in OBS ’t Want in Zwartewaal

Contracten

We bieden twee soorten contracten aan; een vast contract en een flexibel contract.

Vast contract: Voor een heel schooljaar lang neemt u vaste opvangdagen af. In dit contract worden vakanties, studiedagen, studiemiddagen en continuroosters er al uit gefilterd. Schoolreisjes worden achteraf verrekend op de factuur. Het is niet mogelijk om deze vooraf uit het contract te halen. Is er buiten het vaste contract extra opvang nodig op een andere dag, dan is dit uiteraard mogelijk. Er volgt een extra factuur over de dag die is afgenomen. Ruilen van een vaste dag kan ook, mits dit binnen een week van de te ruilen dag valt.

Flexibel contract: Het flexibele contract bestaat uit een tegoed van 40 opvangdagen per schooljaar. Deze dagen kunnen flexibel gebruikt worden op de dagen dat u tussenschoolse opvang nodig heeft. Elke maand wordt het tegoed bijgewerkt waardoor er een duidelijk overzicht ontstaat met het aantal dagen wat verbruikt is en wat er nog tegoed is. Als het tegoed bijna verbruikt is en het schooljaar is nog niet ten einde, dan ontvangt u een melding met de vraag of u het tegoed wil aanvullen. Aan het einde van het schooljaar kan het resterende tegoed niet meegenomen worden naar het nieuwe schooljaar.

Strippenkaarten

Naast de twee soorten contracten bieden wij twee soorten strippenkaarten aan; een 30-dagenkaart en een 10-dagenkaart. Een strippenkaart is geldig vanaf het moment dat deze wordt aangeschaft en blijft geldig tot het moment dat het kind van school af gaat. Het is niet mogelijk om meerdere kinderen uit een gezin op één strippenkaart te laten komen. Elk kind dient dan zijn eigen strippenkaart te hebben. Ongebruikte strippen worden niet gerestitueerd en dient u voor het einde van de schoolperiode te gebruiken.

De strippenkaart wordt in ons systeem op kantoor bijgehouden. Een kind hoeft dus niet met een strippenkaart naar de tussenschoolse opvang te komen en ook de locatie heeft geen werk aan het verwerken van de strippen.

Wijze van inschrijven

Inschrijfformulieren kunt u hier invullen: Inschrijfformulier TSO

Op het inschrijfformulier vindt u de gegevens van Stichting Buitenschoolse opvang en kunt u aangeven welke soort opvang u wenst en op welke locatie dit zal zijn. Nadat het inschrijfformulier bij ons is binnen gekomen, ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag per e-mail. Een plaatsingsovereenkomst wordt opgemaakt en voor ondertekening naar de ouder(s)/verzorger(s) gemaild. Opvang kan pas worden afgenomen als het plaatsingsovereenkomst is getekend. Nadat een overeenkomst is aangemaakt en ondertekend is, wordt de factuur opgemaakt.

Tarieven

De tarieven van de tussenschoolse opvang kunt u vinden in ons prijzenoverzicht; Prijzenoverzicht tussenschoolse opvang.

Opzegtermijn

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse hanteert voor vaste dagen een opzegtermijn van 1 maand, die ingaat per eerst volgende mogelijkheid (per de eerste of zestiende van de maand). Bij afmeldingen voor een vaste dag is er geen mogelijkheid tot restitutie. Voor een dagenkaart is er geen mogelijkheid tot restitutie. Opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven via e-mail tso@kinderopvangdebontevlinder.nl of per post; Harregatplein 3D, 3214 VP Zuidland. De opzegging is bindend nadat Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse de ontvangst van opzegging heeft bevestigd via de e-mail.

Wijzigingstermijn

Er geldt een wijzigingstermijn voor vaste dagen contracten van één maand, die ingaat per eerst volgende mogelijkheid (per de eerste of zestiende van iedere maand). Wijzigingen moeten schriftelijk worden doorgegeven via e-mail tso@kinderopvangdebontevlinder.nl of per post; Harregatplein 3D, 3214 VP Zuidland. De wijziging is bindend nadat Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse de ontvangst van wijziging heeft bevestigd via de e-mail.

Aan en afmeld procedure TSO

Een kind met een vast contract komt direct op de inschrijflijst te staan. Aanmelden voor de tussenschoolse opvang is dan niet nodig. Kinderen met een flexibel contract of een strippenkaart moeten door de ouders op de inschrijflijst vermeld worden bij de dag van opvang. De inschrijfmap van de TSO ligt elke ochtend klaar in het BSO/TSO-lokaal. Elke maand worden de inschrijflijsten ververst en voor een hele maand aangevuld in de inschrijfmap. Hierdoor kunnen ouders voor een hele maand hun kind aanmelden.

Komt een kind vanwege ziekte, verlof of andere reden niet naar de tussenschoolse opvang, dan dienen ouders dit aan de TSO kenbaar te maken. In verband met de veiligheid van alle kinderen en de inzet van coördinator en overblijfkrachten, vragen we ouders voor 8.30 de afmelding door te geven. Dit kan door middel van het doorstrepen van de naam van het kind in de inschrijfmap, een e-mail sturen naar de locatie of telefonisch doorgeven (zie TSO-locatie voor gegevens van e-mail en telefoonnummer).

Update Coronamaatregelen                                                                                      Vanwege de Coronamaatregelen mogen ouders momenteel niet in de school komen. Aanmelden of afmelden voor de TSO kan uitsluitend per e-mail. Voor de e-mail kunt u terecht bij TSO de Aanwas of TSO ’t Want.

Maaltijd

Maaltijd exclusief

U dient zelf uw kind brood en drinken mee te geven. Dit wordt aangeboden op beide locaties.

Betalingen

1. De kosten voor vaste dagen worden per maand gefactureerd. Bij een vast contract zijn vakanties, studiedagen, roostervrije dagen en continuroosters er al uit gefilterd.

2. Een flexibel contract is gebaseerd op 40 schoolweken en zal in tien gelijke termijnen berekend worden.

3. De kosten voor een 10 en 30 dagenkaart worden eenmalig gefactureerd in de maand waarin deze is aangemaakt en zullen per eenmalige machtiging worden geïnd.

4. Betaling van de factuur dient uiterlijk op de 1ste dag van de maand waarin de opvang aangeboden wordt op de rekening van de Stichting Buitenschoolse opvang te zijn bijgeschreven.

5. De inning van de betaling via automatische incasso vindt plaats rond de 26ste dag van de maand voor de opvang aangeboden wordt. De ouder/verzorger dient zorg te dragen voor voldoende saldo om deze uit te voeren en blijf verantwoordelijk voor correcte betaling. Er wordt slechts eenmalig geïncasseerd. Indien de ouder/verzorger de machtiging voor automatische incasso intrekt, blijft de overeenkomst met de bijbehorende betalingsverplichting onverkort van kracht.

Weigering opvang

Wanneer de ouder/verzorger of een relatie van de ouder/verzorger die optreed als derde, ondanks schriftelijke aanmaningen, de regels van Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse blijft overtreden, behoudt de Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse zich het recht van weigering van opvang van het kind voor. Het niet nakomen van de regels door de consument of een derde geldt als niet nakomen van de overeenkomst.

BTW

Momenteel is de Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse voor het bedrijfsmatig tegen betaling aanbieden van kinderopvang niet BTW-plichtig. Indien deze BTW-plicht alsnog wordt opgelegd zal de BTW aan de ouder/verzorger worden doorberekend.

Aansprakelijkheid

Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse heeft zich afdoende tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. De Stichting is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden. Voor zover zij hiervoor wettelijk aansprakelijk is, beperkt de uitbetaling tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.