Peuterschool

Kinderen vanaf 2 tot 4 jaar zijn welkom op locatie Peuterschool de Bonte Vlinder. Na deze leeftijd stromen de kinderen door naar de basisschool.

De Peuterschool bestaat uit 1 groep waarbij kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. Dit betreft een horizontale groep. De groepsgrootte bestaat uit maximaal 12 kinderen, waarvoor dan altijd twee leidsters aanwezig zijn. Wij werken ook met het vier-ogenbeleid waardoor kinderen nooit geïsoleerd worden met één groepskracht.

Een dag Peuterschool verloopt volgens een bepaald ritme, wat door middel van dagritmekaarten wordt bepaald.

Onze peuterschool is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 tot 11.45.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan bieden wij een beperkt aantal gesubsidieerde plekken aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker van plaatsing en planning.

Adresgegevens:

Peuterschool de Bonte Vlinder
Dr. W. Dreesstraat 25
3214 XE Zuidland
06-30181405

Inspectierapport GGD; Peuterschool de Aanwas

Formulieren en pedagogisch werkplan:

Pedagogisch werkplan Peuterschool Aanwas

Formulieren inschrijving peuterschool