Kleine Vossen

Sinds 1 april 2019 zijn wij een 2+ groep gestart naast onze huidige 0-2 jarigen groep de Harlekijn.

Wij bieden op onze KDV de Kleine Vossen opvang op maandag en dinsdag van 07.00 tot 14.30 en woensdag, donderdag en vrijdag van 07.00-18.00 aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De kinderen worden opgevangen in 1 stamgroep en 1 groepsruimte.  De gediplomeerde leidsters hebben veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Er zijn per dagdeel altijd 2 vaste leidsters aanwezig.  De organisatie is niet VVE gecertificeerd maar de leidsters verwerken dagelijks het Uk en Puk VVE-programma in het dagprogramma.

We bieden de jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleren de kinderen ook gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden. De kinderen krijgen dagelijks een programma aangeboden op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals motorische -, sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Deze structuur is erg belangrijk voor de kinderen.

Adresgegevens:

KDV de Kleine Vossen

Rietgorslaan 2

3181 SN Rozenburg

06- 57045006

Inspectierapport GGD; KDV de Kleine Vossen

Formulieren en pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan KDV de Kleine Vossen

Inschrijfformulier KDV