‘T Want

Algemene gegevens:

BSO ’t Want is gevestigd in OBS ’t Want in Zwartewaal en gestart in 2010. Eerst begonnen we met een heel klein groepje BSO-kinderen, maar naar mate de jaren vorderde werd ook de groep steeds groter. Op dit moment wordt er op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse opvang geboden. Bij voorschoolse opvang worden de kinderen opgevangen op BSO De Tweespan net als op de woensdag- en vrijdagmiddag. De kinderen worden op deze ochtenden en middagen door leidsters van BSO de Tweespan per bus opgehaald en weggebracht.

We hebben voor de BSO een eigen lokaal in de aula van school. In het lokaal staan twee grote tafels waaraan gegeten en gedronken kan worden, maar ook waaraan geknutseld kan worden en spelletjes gespeeld. Er staat een poppenhoek waarin gespeeld kan worden, er zijn hoeken waar gebouwd kan worden met Kapla of een weg aangelegd kan worden voor de speelgoedauto’s.

Bij mooi weer kunnen we terecht op het speelplein van school, maar ook in de speeltuin die tegen het schoolplein aan ligt. De speeltuin is zichtbaar vanaf ons lokaal.

Team:

Het team bestaat uit Wilma van der Most

Adresgegevens:

BSO ’t Want
Schoolstraat 3
3238 AP Zwartewaal
06-13097516

Inspectierapport GGD; BSO ’t Want

Groepswerkplan

Groepswerkplan ’t Want

Formulieren inschrijving BSO

Formulier zelfstandigheid en vervoer