De Bonte Beer

Algemene gegevens:

BSO de Bonte Beer is gevestigd in ons Kindercentrum aan de Rietgorslaan in Rozenburg en onderverdeeld in twee groepen; de kleine Bonte Beer, onze onderbouwgroep, en de Bonte Beer, voor de bovenbouw kinderen.

callimorpha_dominula_bund

Bij BSO de Bonte Beer kunnen maximaal 40 kinderen per dag opvang afnemen in het BSO-lokaal en in de porto cabin. We zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 7.00 met voorschoolse opvang en sluiten om 18.00 met de naschoolse opvang. Momenteel worden de kinderen van OBS de Phoenix, PCBS de Regenboog , PCB de Rank en RKBS de Rozenhorst opgevangen. Kinderen van de Rank en Rozenhorst worden per auto opgehaald.

De groepsleidsters willen voor zowel de onder- als de bovenbouw kinderen activiteiten aanbieden. Dit zal in themaverband zijn met een aanbod van spelactiviteiten, knutselen en koken. Het thema zal ook doorgevoerd worden bij het kinderdagverblijf, wat samen met de BSO in het kindercentrum zit.

Het kindercentrum is verdeeld in diverse lokalen en ruimten. In de BSO-ruimte is een uitgebreide leeshoek aanwezig, een bouwhoek en staat er een flinke kast met diverse spelletjes. Daarnaast zijn er veel materialen om mee te knutselen. Wat deze BSO ook erg aantrekkelijk maakt is de ontdekhoek waar kinderen op een leuke manier kennis kunnen maken met bijvoorbeeld de natuur. Vanuit de BSO is er toegang tot de toiletten.

Buiten de BSO ruimte is er een tussenruimte, die de BSO scheidt van het kinderdagverblijf. In de tussenruimte is een grote poppenhoek gebouwd waar zowel de kinderen van het KDV als van de BSO kunnen spelen.

Vanuit de BSO ruimte lopen kinderen zo ons flinke buitenspeelplaats op waar ze naar hartenlust kunnen spelen, spelletjes kunnen doen of even kunnen zitten. Om kinderen meer bewust te laten worden van de natuur, willen we binnen enkele weken een moestuin aanleggen waar we echte groenten gaan planten en oogsten.

Onze bovenbouwkinderen maken gebruik van een ruimte in de porto cabin die op een gedeelte van ons speelplein staat. Deze ruimte biedt een lokaal waar we opvang bieden, een lokaal wat we ons atelier noemen en daarnaast zit er nog een keuken en natte ruimte in (toiletten).

Adresgegevens:

BSO de Bonte Beer

Rietgorslaan 2

3181 SN Rozenburg

Telefoonnummer: 0181-356150

Inspectierapport BSO de Bonte Beer

Formulieren en pedagogisch werkplan:

Pedagogisch werkplan BSO Bonte Beer

Formulieren inschrijving BSO

Formulier zelfstandigheid en vervoer