Inschrijfformulier Strippenkaart

Gegevens kinderen

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

BSN-Nummer

Naam Huisarts

Telefoonnr Huisarts

Nationaliteit


Gegevens ouder 1 Gegevens ouder 2
Naam Ouder/Verzorger
Geslacht
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon thuis
Telefoon werk
Telefoon mobiel
BSN-nummer
E-mailadres
Burgelijke staat
IBAN (bank/girorekening)

Contactpersonen

Nood Contactpersoon
Relatie Contactpersoon
Nood Contactpersoon Telefoonnr.

Plaatsing
Gewenste locatie:

Soort opvang
Ik wil een strippenkaartopvang Strippenkaartopvang
* Strippenkaartopvang is incidentele opvang waarbij ouders geen vaste opvang of flexibele opvang kunnen afnemen maar toch wel gebruik willen maken van de opvang.

Voorschoolse en naschoolse opvang
ik geef toestemming om mijn kinderen te vervoeren van en naar de school:Hierbij geef ik Kinderopvang De Bonte Vlinder toestemming om mijn kind(eren) van en naar school te vervoeren.
Naam van de school:

Wij geven toestemming om foto's en opnamens van ons kind te maken en te gebruiken voor op de website en ander media.Wij geven toestemming om foto’s en video-opnamen van ons kind te maken en deze te gebruiken voor op de website, onze besloten Facebookpagina, in nieuwsbrieven, op de locatie of ter illustratie van bijvoorbeeld brochures van Kinderopvang De Bonte Vlinder.

Belastingaanvraag tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Akkoord algemene voorwaarden
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden


Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kinderopvang De Bonte Vlinder
telefoonnummer 0181-459252

U ontvangt binnen twee weken een bevestiging van uw aanmelding.