Inschrijfformulier peuterschool

Gegevens kinderen

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

BSN-Nummer

Naam Huisarts

Telefoonnr Huisarts

Gegevens ouder 1 Gegevens ouder 2
Naam Ouder/Verzorger
Geslacht
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon privé
Telefoon werk
Telefoon mobiel
BSN-nummer
E-mailadres
Burgelijke staat
IBAN (bank/girorekening)

Contactpersonen

Nood Contactpersoon
Relatie Contactpersoon
Nood Contactpersoon Telefoonnr.

Plaatsing
Gewenste plaatsingdatum:

Locatie

Gewenste dagdelen

Dinsdag Donderdag
x x

Soort opvang
Ochtendopvang 08.30-11.45Ochtendopvang 08.30-11.45

Gebruik foto en video-opnamen
Wij geven toestemming om foto’s en video-opnamen van ons kind te maken en deze te gebruiken voor op de website, in nieuwsbrieven, op de locatie of ter illustratie van bijvoorbeeld brochures van Kinderopvang De Bonte Vlinder.

Belastingaanvraag tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Akkoord algemene voorwaarden
Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement


Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kinderopvang De Bonte Vlinder op telefoonnummer 0181-459252

U ontvangt binnen twee weken een bevestiging van uw aanmelding.