Inschrijfformulier BSO

Gegevens kinderen

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

School

Groep

BSN-Nummer

Naam Huisarts

Telefoonnr Huisarts

Gegevens ouder 1 Gegevens ouder 2
Naam Ouder/Verzorger
Geslacht
Voorletters
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon thuis
Telefoon werk
Telefoon mobiel
BSN-nummer
E-mailadres
Burgelijke staat
IBAN (bank/girorekening)

Contactpersonen

Nood Contactpersoon
Relatie Contactpersoon
Nood Contactpersoon Telefoonnr.

Gewenste plaatsingdatum

Gewenste dagdelen

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Voorschools Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag
Naschools Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag
Vakantieopgang Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Gewenste locatie:

Soort opvang:
Voorschoolse opvangVoorschoolse opvang
Naschoolse opvangNaschoolse opvang
Flexibele opvang op roosterFlexibele opvang op rooster (Minimaal 4 dagen per maand, rooster graag inleveren bij inschrijving)
VakantieopvangVakantieopvang weken per jaar (minimale afname per jaar = 6 weken * 1 dag = 6 dagen per jaar).

Voorschoolse en naschoolse opvang
Hierbij geef ik Kinderopvang De Bonte Vlinder toestemming om mijn kind(eren) van en naar school te vervoeren.

Gebruik foto's en video-opnamen
Wij geven toestemming om foto’s en video-opnamen van ons kind te maken en deze te gebruiken voor op de website, in nieuwsbrieven, op de locatie of ter illustratie van bijvoorbeeld brochures van Kinderopvang De Bonte Vlinder.

Belastingaanvraag tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Akkoord algemene voorwaarden
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden


Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kinderopvang De Bonte Vlinder
telefoonnummer 0181-459252

U ontvangt binnen twee weken een bevestiging van uw aanmelding.